όραμα και αποστολή

επισκεφθείτε
τον ανανεωμένο
μας χώρο στα Μελίσσια, για το service του υπολογιστή σας

Η εταιρεία Athensoft ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2003 και αποτελεί συνέχιση της δυναμικής πορείας προσωπικών εταιρειών και καταξιωμένων στελεχών, όπου και συγχωνεύτηκαν, στα πλαίσια της δημιουργίας μιας δυναμικής και αξιόπιστης εταιρίας στο χώρο της πληροφορικής.

Η οργανωτική δομή της εταιρίας, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί περιλαμβάνει τα εξής κύρια τμήματα:​

/// Τμήμα Μάρκετινγκ και Πωλήσεων, το οποίο έχει την ευθύνη της χάραξης της πολιτικής της εταιρίας και της παρακολούθησης των πωλήσεων.

/// Τμήμα Ανάπτυξης Εφαρμογών,

το οποίο έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και συντήρησης των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών που έχει αναπτύξη και διαθέτει η εταιρία.

/// Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης,

το οποίο έχει την ευθύνη της τεχνικής υποστήριξης των πελατών,

καθώς και την εκπόνηση των μελετών

για τις ολοκληρωμένες

μηχανογραφικές λύσεις.

/// Τμήμα Λιανικών Πωλήσεων,

το οποίο απευθύνεται κυρίως

σε πωλήσεις και τεχνική

υποστήριξη ιδιωτών

Athensoft logo

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ