ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

μισθοδοσιασ

ιδιωτικων

εκπαιδευτηριων

H AthenSoft, μετά από μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, αναλαμβάνει την εκτέλεση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας. .

Αυτό σημαίνει ότι εμείς αναλαμβάνουμε και είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σας, για :

 

][ Δημιουργία αρχείου με τα σταθερά στοιχεία των εργαζομένων.

][Δημιουργία αρχείου με τις μισθοδοσίες ανά απασχόληση των εργαζομένων

       για όσα χρόνια εργάζονται στην επιχείρηση.

 

][ Αυτόματη παρακολούθηση της μισθολογικής ωρίμανσης των εργαζομένων (μισθολογικά κλιμάκια, τριετίες κλπ) καθώς και των λοιπών επιδομάτων που ορίζονται από την εκάστοτε συλλογική σύμβαση (επιδόματα θέσεως, ευθύνης, ενηλικίωση παιδιών κλπ).

][ Αυτόματος υπολογισμός ημερών και αποδοχών δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων.

][ Εκτύπωση μισθοδοτικών καταστάσεων ανά απασχόληση.

][ Δημιουργία άρθρου μισθοδοσίας Γενικής Λογιστικής.

][ Πίστωση των λογαριασμών των εργαζομένων στη Τράπεζα.

][ Υποβολή ΑΠΔ μέσω Internet.

][ Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Αποδοχών – Φόρου με μαγνητικό μέσο.

][ Βεβαιώσεις εργοδότη για επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ για το εποχιακό προσωπικού.

μισθοδοσία SaaS

][ Η Athensoft, προσφέρει αυτήν την υπηρεσία μόνο σαν ASP.

][ Δεν προβαίνει στην πώληση και υποστήριξη κανενός λογισμικού μισθοδοσίας. Ολες οι εφαρμογές είναι εγκατεστημένες στους servers της Athensoft, και η μισθοδοσία των εργαζομένων σας εκτελείται απο εξιδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας.

][ Φυσικά όλες οι μισθολογικές και μισθοδοτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην εταιρεία σας από εμάς σε προκαθορισμένους από εσάς χρόνους.

][ Ακόμη, διαπιστευμένοι χρήστες της εταιρείας σας μπορούν με απόλυτα ασφαλή τρόπο να χρησιμοποιούν την εφαρμογή της μισθοδοσίας από τον χώρο σας, να εκτυπώνουν καταστάσεις στον εκτυπωτή του γραφείου σας και γενικά να χρησιμοποιούν τα προγράμματα με τον ίδιο τρόπο που θα τα χρησιμοποιούσατε εάν ήταν εγκατεστημένα στον τοπικό υπολογιστή σας ή server σας.

μισθοδοσία
SaaS

Προνόμια μισθοδοσίας

][μείωση του κόστους απόκτησης και εγκατάστασης των εφαρμογών.

][μείωση κόστους upgrade και update των εφαρμογών.

][υποδομή σε επίπεδα ασφαλείας (BackUp κλπ)                                          

][Λειτουργία 24x7x365

][Πρόσβαση για χρήση των εφαρμογών από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες από οποιοδήποτε μέρος με πρόσβαση στο Web.   

Athensoft logo

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ